Vision og værdier

Vision og værdier

Jasa Company

Vores vision

At opfylde kundeønsker om produkter til den rigtige pris og kvalitet under hensyntagen til design, enkelhed, funktionalitet og brugervenlighed.

Det overordnede mål med produkterne fra Jasa Company er følgende:

  • Produkterne skal være produceret i den optimale kvalitet
  • Produkterne skal være emballeret og tilpasset kundens behov
  • Produkterne skal være pakket med det nødvendige tilbehør, så montering er let
  • Produkterne skal være pakket med instruktioner og illustrationer så efterfølgende montering er let og ubesværet.
  • Produkterne skal være pakket på en enkel og tillidsvækkende måde  – eksempelvis ved display løsninger.

Jasa ønsker at have et lokalt lager, så vi kan levere til vore kunder så hurtigt og effektivt som muligt, og gerne fra dag til dag.

Code of Conduct

Jasa Company er en innovativ og visionær virksomhed, som prioriterer de menneskelige hensyn og de sikkerhedsmæssige forhold, som et af de ypperste mål for virksomheden. Dette gælder internt i virksomheden samt eksternt hos vore leverandører.

Jasa Company ser med stor alvor på anvendelse af børnearbejde og vil på ingen måde acceptere eller tolerere arbejdskraft udført af børn under 15 år i den skolepligtige alder. Jasa vil til enhver tid indskærpe og sikre at alle vore leverandører overholder gældende menneskerettigheder ifølge FN konventionen om børnearbejde.

Arbejdsforholdene hos vore leverandører vil løbende blive tilset for at sikre at gældende aftaler bliver overholdt og efterkommet

Overholdes gældende aftaler ikke med Jasa Company vil samarbejdet med vore leverandører bringes til ophør med øjeblikkelig virkning.