Branding

Definér hvordan du vil fremstå
Overskrift skrifttype
H1

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

H2

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

H3

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

H4

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

H5
The quick, brown fox jumps over the lazy dog
H6
The quick, brown fox jumps over the lazy dog
Parametre
Skrifttype familieInter
Font weightnormal
Font styleregular
Casinginherit
Linie højde1.125
Bogstav afstand0
Implementering
Brug disse css klasser:
.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6
Display skrifttype
Display 1

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

Display 2

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

Display 3

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

Display 4

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

Display 5
The quick, brown fox jumps over the lazy dog
Display 6
The quick, brown fox jumps over the lazy dog
Parametre
Skrifttype familieRopa Sans
Font weightnormal
Font styleregular
Casinginherit
Linie højde1.2
Bogstav afstand0
Implementering
Brug disse css klasser:
.display-1, .display-2, .display-3, .display-4, .display-5, .display-6
Brødtekst skrifttype

The quick, brown fox jumps over the lazy dog

Parametre
Skrifttype familieJost
Font weightnormal
Font styleregular
Linie højde1.5
Bogstav afstand0
Implementering
Virker på alt tekst der ikke er styled med overskrift eller display css
Primær knap
Parametre
Font weightnormal
Casinginherit
Form.25rem
Padding X2.5rem
Padding Y0.625rem
Sekundær knap
Parametre
Font weightnormal
Casinginherit
Form.25rem
Padding X2.5rem
Padding Y0.625rem
Link button
Parametre
Font weight300
Casinglowercase